XCP-NG Free/Libre XenServer

XCP-NG
https://xcp-ng.org

COMMUNITY POWERED
XCP-ng jest wynikiem masowej współpracy między osobami i firmami, aby dostarczyć produkt bez ograniczeń.

ALL FEATURES ENABLED
Funkcje bez ograniczeń, wszystkie moce XenServer bez żadnych ograniczeń. Xen Storage Motion, vGPU, mówisz i masz.

FULLY OPEN SOURCE
Każdy element XCP-ng jest dostępny na GitHub. Możesz dodawać funkcje lub zgłaszać problemy: zgłoszenia są mile widziane.