Pomoc
Helpdesk

Pomoc | Helpdesk

Wszystkie zgłoszenia i prośby o wsparcie należy wysyłać na adres hd@mgit.pl (Helpdesk). Zgłoszeń nie wolno wysyłać za pomocą SMS, komunikatorów lub na inne adresy email.

Jeżeli w stopce wysyłanej wiadomości brakuje informacji o osobie wysyłającej zgłoszenie należy tę informację uzupełnić podając imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.

W przypadku awarii krytycznych po zgłoszeniu na droga mailową należy dodatkowo skontaktować się telefonicznie na podany w umowie nr telefonu.

Windows
Apple macOS
Linux

UWAGA: pamiętaj, że zawsze musisz mieć pewność co do tożsamości osoby, z którą rozmawiasz zanim udostępnisz jej swój komputer! ID i hasło należy podać w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu! Po zakończonej sesji wsparcia należy wyłączyć program TeamViewerQS.

Wsparcia zdalne na komputerach naszych Klientów realizujemy m.in. za pomocą aplikacji TeamViewer Quick Support. Jeżeli aplikacji nie ma na Twoim komputerze powyżej znajdziesz linki do strony producenta w celu pobrania odpowiedniej wersji TeamViewerQS. Wybierz ikonę odpowiadającą systemowi operacyjnemu Twojego komputera.

Wskazówki
i zalecenia

Wskazówki i zalecenia

W celu usprawnienia procesu komunikacji z działem wsparcia prosimy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w poniżej. Część z opisanych w niej wskazówek i zaleceń dotyczy Twojego bezpieczeństwa. Warto zapoznać się z nimi wszystkimi.

Nie stosowanie się do poniższych wskazówek i zaleceń może spowodować opóźnienia w komunikacji i konieczność zadawania dodatkowych pytań, co z kolei może wydłużyć czas potrzebny na uzyskanie odpowiedzi, wsparcia i/lub rozwiązanie problemu.

 1. Nowe zgłoszenie należy wysyłać w nowej wiadomości, a nie w odpowiedzi na wiadomość w innym temacie.
 2. Kontynuację korespondencji ws danego zgłoszenia należy realizować odpowiadając na ostatnią wiadomość w danym wątku (wysłaną lub odebraną) tak, aby zachować chronologię w komunikacji.
 3. Zgłoszenia, które nie dotyczą siebie należy bezwzględnie wysyłać w odrębnych wiadomościach.
 4. Zgłoszenia, które dotyczą siebie ale są osobnymi zgłoszeniami należy bezwzględnie wysyłać w osobnych wiadomościach.
 5. Na wiadomości dot. zgłoszenia należy odpowiadać za pomocą funkcji odpowiedz wszystkim.
 6. W temacie należy umieścić skrótowy opis czego dotyczy zgłoszenie, źle uzupełniony temat wiadomości lub stosowanie opisów typu „prośba”, „zapytanie”, „pomocy”, „nie działa” itp może opóźnić realizację zgłoszenia.
 7. Jeżeli zgłoszenie dotyczy sytuacji kiedy na ekranie pojawia się komunikat należy go przepisać lub najlepiej dołączyć do wiadomości w formie zrzutu ekranu, dobrą praktyką jest także robienie zrzutu całego ekranu co może pozwolić zobaczyć kontekst komunikatu (uwaga punkt poniżej).
 8. Pytając o dostępność lub wolny termin dot. realizacji wsparcia technicznego należy zawsze podać opis zadania do realizacji.
 9. W wiadomościach nie wolno wysyłać żadnych poufnych informacji które nie dotyczą zgłoszenia lub ich przesyłanie drogą elektroniczną jest zabronione, dotyczy to także zrzutów ekranu, w których w przypadku przesyłania komunikatu należy usunąć fragment zawierający poufne dane, których nie można przesłać drogą elektroniczną.
 10. Wiadomość o pustej treści nie spełnia wymogów normalnej korespondencji.
 11. Wiadomość bez tematu nie spełnia wymogów normalnej korespondencji
 12. Przekazanie dalej innej wiadomości bez dopisania treści zgłoszenia nie spełnia wymogów normalnej korespondencji.
 13. Nie należy ws zwykłego zgłoszenia dzwonić zaraz po wysłaniu wiadomości.
 14. Zgłoszenia krytycznej awarii niezależnie od tego czego dotyczą należy także wysyłać drogą mailową.
 15. Jeżeli zgłoszenie dotyczy awarii dostępu do poczty elektronicznej należy wiadomość wysłać zaraz po ustąpieniu awarii lub jeżeli MGIT wyśle informacje o tejże awarii wcześniej odpowiedzieć potwierdzając zgłoszenie.
 16. Jeżeli przesyłana jest do weryfikacji wiadomość email należy ją przesyłać w formie załącznika, załączając ją do wiadomości będącej zgłoszeniem, przesłanie samej treści wiadomości (forward lub zrzut ekranu) może utrudnić lub nawet uniemożliwić realizację takiego zgłoszenia.
 17. W przypadku Klientów bez umowy o stałej współpracy (UoSW) nie
  gwarantujemy ani czasu reakcji, ani czasu odpowiedzi, ani dostępności i gotowości do świadczenia usług wsparcia technicznego.