Pomoc zdalna

UWAGA: pamiętaj, że zawsze musisz mieć pewność co do tożsamości osoby, z którą rozmawiasz, zanim udostępnisz tej osobie swój komputer! ID i hasło należy podać w taki sposób, żeby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Po zakończonej sesji wsparcia należy wyłączyć program TeamViewerQS. niebezpiecznik.pl: Przekręty na zdalny pulpit coraz popularniejsze


TeamViewerQS.exe

Microsoft Windows


TeamViewerQS.dmg

Apple macOS

INSTRUKCJA: W celu rozpoczęcia sesji zdalnego połączenia proszę pobrać na swój komputer program TeamViewerQS i uruchomić go. Należy pobrać odpowiednią wersję programu dla posiadanego systemu operacyjnego. Wyświetlone w programie ID i hasło należy podawać w sposób umożliwiający jego wpisanie przez technika, najlepiej stosując odstępy jak w przykładach poniżej. Litery w generowanym losowo haśle zawsze są małe, najlepiej podawać je za pomocą imion lub nazw, które łatwo zidentyfikować.

Przykłady dotyczące dyktowania ID i hasła
123 456 789, czytamy jako: 1-2-3—4-5-6—7-8-9
1 234 567 890, czytamy jako: 1—2-3-4—5-6-7—8-9-0
a1b2c3, czytamy jako: alicja-1—barbara-2—cecylia-3
12qxyv, czytamy jako: 1-2—kju-iks—igrek-fał
34qxyv, czytamy jako: 3-4—quatro-xero—yeti-volvo

TeamViewer to doskonały program umożliwiający między innymi nawiązanie błyskawicznego połączenia do obsługi zdalnego wsparcia. Wersja QuickSupport (SzybkieWsparcie) to niewielki moduł, który nie wymaga instalacji ani posiadania uprawnień administratora do uruchomienia. Po pobraniu należy go uruchomić i przekazać wyświetlone w oknie programu ID wraz z hasłem osobie, która ma zrealizować zdalne wsparcie. Pamiętaj, że ID i hasło możesz podawać tylko zaufanej i uprawnionej osobie! Jeżeli nie jest to wymagane do realizacji wsparcia nie zostawiał niepotrzebnie włączonego programu. Pamiętaj, żeby nie zostawiać bez nadzoru komputera z widocznym ID i hasłem w miejscu gdzie osoby postronne mogą mieć do niego dostęp. Program po zamknięciu przestaje funkcjonować i nie jest już możliwe nawiązanie ponownego połączenia. Przy każdym kolejnym uruchomieniu aplikacji generowane jest nowe hasło.