Regulamin
i Cennik

Regulamin Usług i Cennik

Regulamin Usług MGIT ma zastosowanie do korzystania z usług Wsparcia Technicznego, Serwisu, Usług Programistycznych lub innych usług realizowanych na podstawie Zamówień, chyba że z zawartej Umowy o Stałej Współpracy wynika, iż do określonych usług stosuje się w całości lub w części inne zasady niż określone w tym Regulaminie. Złożenie Zamówienia lub Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez KLIENTA, że zapoznał się z Regulaminem Usług MGIT i Cennikiem Podstawowych Usług i akceptuje ich treść w całości.