Świadczone
usługi

Świadczone usługi

Świadczymy szeroki wachlarz usług związanych z branżą IT. Zarówno częścią sprzętową, tj. komputerów, serwerów, sieci komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych, jak i programową – dotyczącą wsparcia i konfiguracji programów komputerowych oraz usług dostępnych na serwerach lokalnych i w chmurze.

Oferujemy wsparcie w zakresie projektowania, instalacji, konfiguracji oraz bieżącego utrzymania sieci komputerowych opartych o rozwiązania wiodących firm.

Klientów wspieramy także w zakresie administracji serwerami i usługami chmurowymi oraz bezpośredniego wsparcia użytkowników.

Sposoby
współpracy

Wsparcie techniczne oraz usługi doradztwa realizowane są w dogodny, spersonalizowany dla każdego Klienta sposób zarówno w opcji wsparcia osobistego na miejscu u Klienta jak i w formie zdanej asysty.

Obsługa może odbywać się w opcji interwencji jednorazowych na podstawie zgłoszeń oraz realizacji zaplanowanych wcześniej projektów lub zamówień. W takim modelu współpracy nie mamy możliwości zagwarantowania z naszej strony czasu reakcji na zgłoszenie ani naszej dostępności. Zaletą tej formy jest brak stałych kosztów.

 

Umowa o stałej
współpracy

Dla bardziej wymagających Klientów możemy przygotować spersonalizowaną ofertę na usługi polegające na stałej opiece nad systemami komputerowymi Klienta w formie miesięcznego abonamentu. W takiej umowie mogą zostać zawarte dodatkowe parametry współpracy dotyczące czasu reakcji (SLA) i ilości godzin dostępnych w abonamencie.

Tworzenie
oprogramowania

Zajmujemy się także programowaniem zarówno w zakresie tworzenia oprogramowania jak i współpracy przy projektach programistycznych wspólnie z dostawcami usługi i rozwiązań naszych Klientów.